2019_GR_00080 - kinderopvang - aanvulling huishoudelijk reglement IBO De Speelclub - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 29/04/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 13/05/2019
  • Publieke referentie: 19.0416.9062.7022