2019_GR_00065 - evenementen - praktische reglementsbepalingen braderij - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 25/03/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 26/03/2019
  • Publieke referentie: 19.0312.1182.1919